شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه اقتصاد و جامعه با روش پژوهشی – تحلیلی در زمینه علوم انسانی (اقتصادی) به نام موسسه مطالعات دین و اقتصاد در تاریخ 23/ 4/ 83 و به شماره 5914/124 به ثبت و شماره اول آن در بهار 1383 به چاپ رسیده است.

 

هدف اصلی موسسه مطالعات دین و اقتصاد از انتشار فصلنامه اقتصاد و جامعه توجه به اقتصاد به منزله یک علم اجتماعی و با در نظر گرفتن مناسبات آن با دیگر علوم اجتماعی و به خصوص دانش های بنیادین است. این فصلنامه بر آن است تا منعکس کننده دیدگاهها و نظریات و دستاوردهای پژوهشی اندیشمندان و صاحب نظران بوده تا از این رهگذر زمینه ارتقای آگاهی علاقه مندان مسائل اقتصاد و جامعه فراهم گردد.

 عناوین مقالات شماره آخر فصلنامه اقتصاد و جامعه:

کارکرد نظریه های فضا پذیر و فضا گریز در تبیین اقتصاد فضا

علی اصغر بانویی، نیلوفر جهانفر

ماخذ شناسی مطالعات توسعه منطقه ای در ایران

زهرا عبدالمحمدی، نگار اکبری، زهرا ذبیحی،محدثه صف شکن،زهرا ذاکری

عدالت منطقه ای در توزیع عوارض حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

پریسا مهاجری، علی نصیری اقدم

درس هایی نهادگرایانه از تجربه تلاش برای توسعه استان سیستان و بلوچستان

میکاییل عظیمی

اهمیت بخش کشاورزی در تعادل فضایی کشور و توسعه منطقه ای

فرشاد مومنی، سارا دشتبانی

سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی، ظرفیتی برای توسعه مناطق محروم و مرزی

الهی افروز کلاردهی، علی نصیری اقدم

رویکرد سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی

محسن ایزدخواه، سید محمد باقر نجفی 

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دوره انتشار
فصلنامه