درباره نشریه

فصلنامه اقتصاد و جامعه با روش پژوهشی – تحلیلی در زمینه علوم انسانی (اقتصادی) به نام موسسه مطالعات دین و اقتصاد در تاریخ 23/ 4/ 83 و به شماره 5914/124 به ثبت و شماره اول آن در بهار 1383 به چاپ رسیده است.